Teamontwikkeling: in welke fase zit jouw team?

Ga eens écht in gesprek met je team. Ontdek samen waar de behoefte en de potentiële groei van iemand ligt. De persoonlijke behoeftes op dit vlak, de zakelijke behoeftes en de behoeftes van de organisatie of het team zelf. Zeker in deze bijzondere tijden, waarin het thuiswerken in stroomversnelling centraal staat, is in verbinding zijn en blijven van groot belang. In dit artikel een aantal tips om in gesprek te gaan met je team.
Ontwikkel je team: In welke fase zit jouw team?

Stimuleer persoonlijke en professionele ontwikkeling

Medewerkers die werken vanuit hun kracht, zijn waardevol en essentieel voor je bedrijf. Tegenwoordig verwachten medewerkers niet alleen salaris van hun werkgever, maar ook het aanbod in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Medewerkers met de behoefte om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen zijn goud waard voor een werkgever. Wanneer ze de juiste begeleiding krijgen bij hun ontwikkeling, zullen ze stabiele medewerkers worden en mogelijk zelfs de toekomstige leiders van de organisatie.

Creëer samen een ontwikkelingsplan

Help medewerkers om doelen te stellen die zijn afgestemd op hun sterke punten, interesses en ervaringen. Stel doelen en verwachtingen vast om hen te helpen hun zinnen te zetten op carrièremogelijkheden binnen de organisatie en hun persoonlijke ontwikkel potentieel.

Zoek externe en onafhankelijke begeleiding

Wanneer je binnen je team of organisatie geen mensen hebt die onafhankelijk mee kunnen kijken naar de vragen, problemen of gestelde doelen van medewerkers, dan is een externe facilitator en sparringpartner van essentieel belang. Iemand die écht onafhankelijk kan luisteren en kan beoordelen. Iemand die kan adviseren, bijsturen en ook kan confronteren waar nodig. Hierdoor krijgen medewerkers aanmoediging en steun in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wanneer medewerkers met aanmoediging worden gecoacht, kunnen zij het bedrijf helpen zich aan te passen aan veranderingen en wordt het haalbaar om het volgende niveau van succes te bereiken.

Daag medewerkers uit met goede vragen

Haal medewerkers uit hun comfortzone. Confronteer! Kies niet voor de makkelijkste weg. Medewerkers kunnen niet vooruit als ze niet groeien en ze kunnen niet groeien als ze hun comfortzone nooit verlaten. Houd elkaar scherp en vraag door. Communicatie is de sleutel tot een succesvol team. Ga daarom soms de diepte in en neem geen genoegen met ‘goed’ of ‘oké’, maar vraag door!

Creëer een veilige omgeving

Het is van essentieel belang om medewerkers in een veilige omgeving te laten werken. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de fysieke werkplekken, maar zeker ook om de sfeer en cultuur die heerst binnen een organisatie. Stimuleer een omgeving waarin medewerkers zichzelf kunnen en durven zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis om dit fundament te kunnen leggen. Zeker wanneer je samen gaat praten met mensen over hun persoonlijke groei.

Laat zien dat je gelooft in je medewerkers

Last but not least, laat medewerkers zien dat je in ze gelooft. Biedt een helpende hand waar nodig en blijf stimuleren naar ontwikkeling. Gebrek aan vertrouwen en ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen leiden tot het vertrek van je beste medewerkers. Investeer dus in jezelf, investeer in je medewerkers en je team.

Menu